Calcula o aforro en impostos grazas a mellora fiscal a partir do 2020

Achega

Facenda devólveche*:

80

O teu gasto real será 20

Fai agora a túa achega a través do portamoedas de Goteo: unha nova funcionalidade que che permite realizar a túa doazón ao portamoedas e decidir despois a que proxecto destinala. Obterás ao momento un certificado que xustifica perante Facenda a túa contribución á Fundación Goteo, entidade sen ánimo de lucro.


Máis información
Menos información

O nova lei permíteche facer máis achegas e contribuirá a concretar máis proxectos

Até agora as túas achegas a entidades benéficas e semellantes desgravaba nun 25% na túa declaración da renda. A partires deste 2015 poderás desgravar máis, e aínda máis no 2016.

As porcentaxes non só dependen do ano, tamén de canto achegas: así, para as achegas de todo un ano que non superen os 150€ hai unhas porcentaxes, e para os importes maiores de 150€ hai outras.

E de repetir con Goteo a lo menos durante 3 anos...

Se colaboraches coa mesma entidade nos últimos tres anos, as porcentaxes de desgravación son maiores*. Deste xeito a túa fidelidade verase recompensada cunha maior devolución.


(*) O límite da dedución sobre a base liquidable mantense no 10%.
Artigo 19 (Dedución da cota no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) da lei 49/2002, do 23 de decembro, do réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais sobre o mecenado.

Grazas as túas achegas fináncianse iniciativas como:

" Nos ha permitido obtener ingresos, nuevas oportunidades de formación para la inserción laboral y mucho impacto mediático "
Didacfb, do proxecto: INFINIT Loop

" Para lograr financiación sin comprometernos con intereses políticos o empresariales recurrimos a Goteo y en una semana logramos los recursos para el docureportaje "

" Gracias al crowdfunding pudimos tratar con mayor profundidad datos que estaban dispersos por diversos organismos y tener una visión más próxima a la realidad "
Civio, do proxecto: España en llamas
Obxectivo 2020
O noso obxectivo para o 2020: que máis do 50% dos usuario de Goteo exerzan o seu dereito a obter beneficios fiscais sobre as súas achegas (No 2014 só o fixeron o 12%).