Calcula o aforro en impostos grazas a mellora fiscal a partir do 2020

Achega

Facenda devólveche*:

80

O teu gasto real será 20

Fai agora a túa achega a través do portamoedas de Goteo: unha nova funcionalidade que che permite realizar a túa doazón ao portamoedas e decidir despois a que proxecto destinala. Obterás ao momento un certificado que xustifica perante Facenda a túa contribución á Fundación Goteo, entidade sen ánimo de lucro.


Máis información
Menos información

Aclaración sobre a lei actual e os cambios a partir do 1 de xaneiro de 2024

Ata agora, as túas achegas a entidades benéficas e similares como a Fundación Platoniq (xestora de goteo.org) desgravan segundo amosa a calculadora que facilitamos. Artigo 19 (Dedución da cota do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) da lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado.

Serán as achegas realizadas a partir do 1 de xaneiro de 2024 as que se beneficien da elevación de 150€ a 250€ da base sobre a que se pode deducir o 80% da doazón do IRPF, e polo resto haberá unha dedución do 40% (en lugar do 35% vixente). No caso de persoas xurídicas, as deducións no imposto sobre sociedades tamén pasan do 35% ao 40%.

E se repites con Goteo durante polo menos 3 anos...

En ambos os casos, para premiar o mecenado sostido, a dedución aumenta ao 45% no caso de persoas físicas e ao 50% para as persoas xurídicas (ambos agora ao 40%) se, nos dous anos anteriores, se realizou a doazón á mesma entidade polo menos polo mesmo importe.

Grazas as túas achegas fináncianse iniciativas como:

" Nos ha permitido obtener ingresos, nuevas oportunidades de formación para la inserción laboral y mucho impacto mediático "
Didacfb, do proxecto: INFINIT Loop

" Para lograr financiación sin comprometernos con intereses políticos o empresariales recurrimos a Goteo y en una semana logramos los recursos para el docureportaje "

" Gracias al crowdfunding pudimos tratar con mayor profundidad datos que estaban dispersos por diversos organismos y tener una visión más próxima a la realidad "
Civio, do proxecto: España en llamas
Obxectivo 2020
O noso obxectivo para o 2020: que máis do 50% dos usuario de Goteo exerzan o seu dereito a obter beneficios fiscais sobre as súas achegas (No 2014 só o fixeron o 12%).