Haití, los otros terremotos en 210 años y 1460 días

Financiado o 31 / 01 / 2014
Cofinanciado!
Obtido
€ 5.120
Mínimo
€ 4.604
Óptimo
€ 6.624
131 Cofinanceiros
 • Achegando € 10

  Mención en el blog, la exposición y el libro

  Mención de la colaboración en el blog, la exposición de fotografías y el libro (electrónico e impreso)

  > 23 Cofinanceiros
 • Achegando € 15

  Mención + 1 foto impresa tamaño 13x17

  Mención en el blog, exposición y libro (electrónico e impreso) más el envío de una fotografía de la exposición impresa en papel fotográfico a tamaño 13x17

  > 16 Cofinanceiros
 • Achegando € 25

  Mención + 3 fotos impresas tamaño 13x17

  Mención en el blog, exposición y libro (electrónico e impreso) más el envío de tres fotografías de la exposición impresa en papel fotográfico a tamaño 13x17

  > 13 Cofinanceiros
 • Achegando € 35

  Libro impreso + todo lo anterior

  Envío del libro impreso, más tres fotografías de la exposición impresas en papel fotográfico a tamaño 13x17, más mención en el blog, exposición y libro (electrónico e impreso)

  > 40 Cofinanceiros
 • Achegando € 50

  2 libros impresos + todo lo anterior

  Envío de 2 ejemplares del libro impreso, más tres fotografías de la exposición impresas en papel fotográfico a tamaño 13x17, más mención en el blog, exposición y libro (electrónico e impreso)

  > 09 Cofinanceiros
 • Achegando € 75

  Chat por skype + todo lo anterior

  Mención en el blog, exposición y libro (electrónico e impreso) más el envío de tres fotografías de la exposición a tamaño 13x17 y el libro impreso, y una conversación con la autora por skype.

  > 01 Cofinanceiros
 • Achegando € 80

  Publicación artículo o reportaje para medio/newsletter

  Artículo o reportaje exclusivo para medio (impreso o internet) o newsletter (recompensa especialmente pensada para medios, organizaciones y colectivos)

  > 00 Cofinanceiros
 • Achegando € 100

  Aportación solidaria

  Mención destacada en el blog, exposición de fotografías y libro (electrónico e impreso)

  > 10 Cofinanceiros
 • Achegando € 150

  Presentación libro

  Presentación del libro en sede de organización o local del colectivo (recompensa para organizaciones y colectivos)

  > 01 Cofinanceiros
 • Achegando € 350

  Presentación libro + exposición

  Presentación del libro y exposición en sede de organización o local del colectivo (recompensa para organizaciones y colectivos)

  > 01 Cofinanceiros

#HaitiOtrosTerremotos #HaitiAltresTerratrèmols #WorkInProgress

04 | 08 | 2014

Us escric per explicar com va “Haití, els altres terratrèmols”, que tot i que lent i amb nous ritmes i calendaris, segueix endavant!

Os escribo para explicar cómo "Haití, los otros terremotos", que aunque lento y con nuevos ritmos y calendarios, sigue adelante!

Català (Castellano a continuación)
 
Novetats personals i nous ritmes
 
El primer és explicar-vos que des del passat 1 de Juliol tinc una nova feina com a directora de la Fundació Tot Raval. Ha estat una oportunitat professional que no he pogut deixar escapar, i que tot i que afecta als ritmes del projecte, no l’anul·la en absolut, sinó que fins i tot el reforça.
 
En principi allargo una mica els terminis que tenia previstos per la publicació del llibre i l’estrena de l’exposició, per poder-ho compatibilitzar amb els ritmes de la nova feina (veure nou calendari al final del missatge). Però la bona notícia és que gràcies a aquesta feina he decidit fer una reestructuració de pressupost de forma que algunes coses que estaven infra-finançades, com les traduccions, ara es podran fer en millors condicions.
 
El segon viatge
 
Com sabeu, al mes de maig vaig fer un segon viatge a Haití per avançar en el projecte, tant a nivell de reportatges com del llibre i del projecte fotogràfic. D’aquell viatge ha sortit un reportatge sobre Île-à-vache, algun altre article i altres entrevistes que necessitava pel llibre, així com reunions amb diferents persones que des d’Haití contribuiran amb textos al llibre.
 
Pel que fa al reportatge d’Île-à-vache, una illa on el govern vol dur a terme un mega-projecte turístic, estic esperant que un mitjà que s’hi ha compromès publiqui un article (la resposta ha estat positiva però els ritmes dels mitjans no sempre són els més ràpids).

També vaig publicar aquesta crònica que ja vau rebre. La crònica ha estat reproduïda a AlbaSud i a Radi.ms en català, castellà i anglès.
 
Es va publicar també l’article “Los otros terremotos que hundieron Haití” al Periódico Diagonal, que ha tingut força bona difusió.
 
I la setmana passada em van publicar un reportatge fotogràfic en blanc i negre sobre diferents lluites socials a Haití a la versió impresa de la revista Pueblos.
 

 
El viatge també va servir per a poder donar aportacions a diferents moviments socials i organitzacions Haitianes, tal i com es preveia en el projecte. Finalment s’ha fet una aportació de 800$ (585€) a les següents organitzacions

 • MODEP - Mouvman Demokratik Popilè (Moviment Democràtic popular): 200$
 • KOPI - Konbit Peyizan Ilavach (Col·lectiu Camperol Île-à-Vache): 200$
 • Kolektif Jistis Min (Col·lectiu Justícia Mineria): 200$
 • Batai Ouvriye (Batalla Obrera): 100$
 • Frakka - Fos Refleksyon ak Aksyon sou Koze Kay (Plataforma de reflexió i Acció pel dret a la vivenda): 100$ 

I ara, què?
 
L’exposició fotogràfica
Ja està feta la selecció i un primer processament no professional (fet per mi mateixa) de les fotografies, que podeu trobar aquí:
https://www.flickr.com/photos/frostis/sets/72157645378391726/
 
A partir d’aquesta selecció durant el mes de setembre vull treballar amb un seguit de gent que us heu ofert a ajudar-me a definir com ha de ser l’exposició, buscar l’espai més adequat, imprimir les fotografies que finalment s’exposaran i preparar la inauguració a Barcelona. Suposo que l’exposició serà cap al mes de desembre. També hi ha la possibilitat que intenti fer-la al gener per coincidir, el proper 12 de gener de 2015, amb el 5è aniversari del terratrèmol. En qualsevol cas, rebreu totes la invitació.
 
A més, aquelles persones que vau fer aportació per rebre fotografies impreses (a partir de 15€) ja les podeu escollir a través d’un formulari que rebreu a continuació d’aquest missatge. A partir de finals de setembre podreu tenir les fotografies a casa.
 
El llibre
 
L’escriptura del llibre és el procés que més ha patit amb la meva nova feina, però per fi he començat a avançar. Aquí podeu consultar l’índex i les contribucions que tindrà (si tot surt tal i com hem acordat amb els diferents companys i companyes a Haití).
 
Com veieu a l’índex he volgut que el llibre no sigui només el resultat de la recerca que jo he fet, sinó sobretot una compilació de veus de militants que he tingut la sort de conèixer a Haití, a partir de les entrevistes realitzades o de textos escrits a propòsit pel llibre.
 
Durant aquest mes d’agost li podré dedicar un bon temps de qualitat tant a escriure els capítols que tinc pendents com a avançar en la transcripció d’entrevistes, reclamar textos compromesos a Haití i revisió de textos ja escrits. L’objectiu a hores d’ara és poder tancar el text a finals de setembre, per poder tenir el llibre imprès al desembre (octubre i novembre per revisions, correccions, maquetació i impressió, així com traducció al català i francès).
 
Pressupost i calendari
 
A continuació teniu l’actualització del pressupost del projecte, tal i com està ara
 
I el calendari queda de la següent manera
 
Bon estiu
 
Espero que totes i tots tingueu un bon final d’estiu, que gaudiu de les vacances si en teniu, i ens retrobem a partir de setembre, espero que amb una bona part del llibre avançada i el projecte fotogràfic ja en la seva fase final.
 
Gràcies de nou pel vostre suport, interès i paciència
 
Iolanda
 
Castellano
 
Novedades personales y nuevos ritmos 
 
Lo primero es explicar que desde el pasado 1 de Julio tengo un nuevo trabajo como directora de la Fundación Tot Raval. Ha sido una oportunidad profesional que no he podido dejar escapar, y que a pesar de que afecta a los ritmos del proyecto, no lo anula en absoluto, sino que incluso lo refuerza.
 
En principio alargo un poco los plazos que tenía previstos para la publicación del libro y el estreno de la exposición, para poderlo compatibilizar con los ritmos del nuevo trabajo (ver nuevo calendario al final del mensaje). Pero la buena noticia es que gracias a este trabajo he decidido hacer una reestructuración de presupuesto de forma que algunas cosas que estaban infra-financiadas, como las traducciones, ahora se podrán hacer en mejores condiciones.
 
El segundo viaje 
 
Como sabéis, el mes de mayo hice un segundo viaje a Haití para avanzar en el proyecto, tanto a nivel de reportajes como del libro y del proyecto fotográfico. De ese viaje ha salido un reportaje sobre Isla-à-vache, algún otro artículo y otras entrevistas que necesitaba por el libro, así como reuniones con diferentes personas que desde Haití contribuirán con textos en el libro.
 
En cuanto al reportaje de Île-à-vache, una isla donde el gobierno quiere llevar a cabo un mega-proyecto turístico, estoy esperando que un medio que se ha comprometido publique un artículo (la respuesta ha sido positiva pero los ritmos de los medios no siempre son los más rápidos). 

También publiqué esta crónica que ya recibisteis. La crónica ha sido reproducida enAlbaSud y en Radi.ms en castellano, catalán e inglés.
 
Se publicó también el artículo "Los otros terremotos que hundieron Haití" al Periódico Diagonal, que ha tenido bastante buena difusión.
 
Y la semana pasada me publicaron un reportaje fotográfico en blanco y negro sobre diferentes luchas sociales en Haití en la versión impresa de la revista Pueblos.
 

 
El viaje también sirvió para poder dar aportaciones a diferentes movimientos sociales y organizaciones Haitianas, tal y como se preveía en el proyecto. Finalmente se ha hecho una aportación de $ 800 (€ 585) a las siguientes organizaciones
- MODEPRAN - Mouvman Demokratik Popilè (Movimiento Democrático popular): $ 200
- Kopi - Konbit Peyizan Ilavach (Colectivo Campesino Île-à-Vache): $ 200
- Kolektif Jistis Min (Colectivo Justicia Minería): $ 200
- Bata Ouvriye (Batalla Obrera): $ 100
- Frakka - Fos Refleksyon ak Aksyon sueldo Koze Kay (Plataforma de reflexión y Acción por el derecho a la vivienda): $ 100
 
Y ahora ¿qué? 
 
La exposición fotográfica 
Ya está hecha la selección y un primer procesamiento no profesional (hecho por mi misma) de las fotografías, que se pueden encontrar aquí:
https://www.flickr.com/photos/frostis/sets/72157645378391726/  
 
A partir de esta selección durante el mes de septiembre quiero trabajar con una serie de gente que se ha ofrecido a ayudarme a definir cómo debe ser la exposición, buscar el espacio más adecuado, imprimir las fotografías que finalmente se expondrán y preparar la inauguración en Barcelona. Supongo que la exposición será hacia el mes de diciembre. También existe la posibilidad de que intente hacerla en enero para coincidir, el próximo 12 de enero de 2015, con el 5 º aniversario del terremoto. En cualquier caso, recibiréis todas la invitación.
 
Además, aquellas personas que hicisteis aportación para recibir fotografías impresas (a partir de 15 €) ya las podéis elegir a través de un formulario que recibiréis a continuación de este mensaje. A partir de finales de septiembre podréis tener las fotografías en casa.
 
El libro 
 
La escritura del libro es el proceso que más ha sufrido con mi nuevo trabajo, pero por fin he empezado a avanzar. Aquí podéis consultar el índice y las contribucionesque tendrá (si todo sale tal y como hemos acordado con los diferentes compañeros en Haití).
 
Como veis en el índice he querido que el libro no sea sólo el resultado de la investigación que yo he hecho, sino sobre todo una compilación de voces de militantes que he tenido la suerte de conocer en Haití, a partir de las entrevistas realizadas o de textos escritos a propósito para el libro.
 
Durante este mes de agosto le podré dedicar un buen tiempo de calidad tanto a escribir los capítulos que tengo pendientes como a avanzar en la transcripción de entrevistas, reclamar textos comprometidos en Haití y revisión de textos ya escritos. El objetivo en estos momentos es poder cerrar el texto a finales de septiembre, para poder tener el libro impreso en diciembre (octubre y noviembre para revisiones, correcciones, maquetación e impresión, así como traducción al catalán y francés).
 
Presupuesto y calendario 
 
A continuación tenéis la actualización del presupuesto del proyecto, tal y como está ahora
 
Y el calendario queda de la siguiente manera
 
 
Buen verano 
 
Espero que todas y todos tengáis un buen final de verano, que disfrutéis de las vacaciones si tenéis, y nos encontramos a partir de septiembre, espero que con una buena parte del libro avanzada y el proyecto fotográfico ya en su fase final.
 
Gracias de nuevo por vuestro apoyo, interés y paciencia
 
Iolanda

Comentarios

Iniciar sesión para deixar un comentario