Haití, los otros terremotos en 210 años y 1460 días

Financiado o 31 / 01 / 2014
Cofinanciado!
Obtido
€ 5.120
Mínimo
€ 4.604
Óptimo
€ 6.624
131 Cofinanceiros
 • Achegando € 10

  Mención en el blog, la exposición y el libro

  Mención de la colaboración en el blog, la exposición de fotografías y el libro (electrónico e impreso)

  > 23 Cofinanceiros
 • Achegando € 15

  Mención + 1 foto impresa tamaño 13x17

  Mención en el blog, exposición y libro (electrónico e impreso) más el envío de una fotografía de la exposición impresa en papel fotográfico a tamaño 13x17

  > 16 Cofinanceiros
 • Achegando € 25

  Mención + 3 fotos impresas tamaño 13x17

  Mención en el blog, exposición y libro (electrónico e impreso) más el envío de tres fotografías de la exposición impresa en papel fotográfico a tamaño 13x17

  > 13 Cofinanceiros
 • Achegando € 35

  Libro impreso + todo lo anterior

  Envío del libro impreso, más tres fotografías de la exposición impresas en papel fotográfico a tamaño 13x17, más mención en el blog, exposición y libro (electrónico e impreso)

  > 40 Cofinanceiros
 • Achegando € 50

  2 libros impresos + todo lo anterior

  Envío de 2 ejemplares del libro impreso, más tres fotografías de la exposición impresas en papel fotográfico a tamaño 13x17, más mención en el blog, exposición y libro (electrónico e impreso)

  > 09 Cofinanceiros
 • Achegando € 75

  Chat por skype + todo lo anterior

  Mención en el blog, exposición y libro (electrónico e impreso) más el envío de tres fotografías de la exposición a tamaño 13x17 y el libro impreso, y una conversación con la autora por skype.

  > 01 Cofinanceiros
 • Achegando € 80

  Publicación artículo o reportaje para medio/newsletter

  Artículo o reportaje exclusivo para medio (impreso o internet) o newsletter (recompensa especialmente pensada para medios, organizaciones y colectivos)

  > 00 Cofinanceiros
 • Achegando € 100

  Aportación solidaria

  Mención destacada en el blog, exposición de fotografías y libro (electrónico e impreso)

  > 10 Cofinanceiros
 • Achegando € 150

  Presentación libro

  Presentación del libro en sede de organización o local del colectivo (recompensa para organizaciones y colectivos)

  > 01 Cofinanceiros
 • Achegando € 350

  Presentación libro + exposición

  Presentación del libro y exposición en sede de organización o local del colectivo (recompensa para organizaciones y colectivos)

  > 01 Cofinanceiros

Seguim! / ¡Seguimos!

13 | 03 | 2014
Seguim! / ¡Seguimos!

Hola a totes

Malgrat la breu absència el projecte "Haití, els altres terratrèmols" segueix endavant. Podeu anar seguint en el bloc els nous articles que es van publicant http://haitiotrosterremotos.info/lang/es/

En breu enviaré una actualització del pressupost i calendari a totes les persones que han col·laborat en el projecte a través de Goteo.org i d'altres vies, i aquelles que han mostrat interès. A partir d'ara les comunicacions les faré, per no duplicar enviaments , a través d'una llista de contactes a Mailchimp. En aquest sentit poseu-vos en contacte amb mi si voleu seguir rebent informació (els i les mecenes la rebran per defecte) a través del mail ifresnillo @ riseup.net (sense espais).

Seguim en contacte!!

Iolanda


Hola a todas

A pesar de la breve ausencia el proyecto "Haití, los otros terremotos" sigue adelante. Podéis ir siguiendo en el Blog los nuevos artículos que se van publicando http://haitiotrosterremotos.info/lang/es/

En breve enviaré una actualización del presupuesto y calendario a todas las personas que han colaborado en el proyecto a través de Goteo.org y de otras vías, y aquellas que han mostrado interés. A partir de ahora las comunicaciones las haré, para no duplicar envíos, a través de una lista de contactos en MailChimp. En este sentido poneros en contacto conmigo si queréis seguir recibiendo información (los y las mecenas la recibirán por defecto) a través del mail ifresnillo @ riseup.net (sin espacios).

¡Seguimos en contacto!

Iolanda

Comentarios

Iniciar sesión para deixar un comentario