12
Xullo
2018

Ao asistir aos obradoiros coñecerás como as tecnoloxías dixitais revolucionan a relación entre os financiadores e os proxectos a financiar, potenciando os modelos de financiamento máis transparentes, abertos e participativos.

Taller práctico de formación en comunicación para los proyectos seleccionados de Meta!

Onde estaremos?

Como chegar?