Escoliña De Vilar

Vilar de Ernes, Negueira de muñiz (Lugo)
Financiado o 20 / 06 / 2016
Cofinanciado!
Obtido
€ 15.340
Mínimo
€ 11.216
Óptimo
€ 23.644
272 Cofinanceiros
Achegando € 10
Agradecemento, postal e invitación

Agradecémoscho na web, descargas a postal co logo e invitámoste á festa de inauguración

> 37 Cofinanceiros
Achegando € 20
Dous fancines

Invitación á festa de inauguración, agradecémoscho na web, descargas a postal co logo + enviámosche dous fancines dos temas que ti escollas (saúde, natureza, elaboración de pan, agricultura, sementes, pedagoxías alternativas, sexualidade...)

> 42 Cofinanceiros
Achegando € 30
Plantamos unha árbore na túa honra

Invitación á festa de inauguración, agradecémoscho na web, descargas a postal co logo + un par de fancines + plantamos unha árbore na túa honra para repoboar o entorno da escola

> 56 Cofinanceiros
Achegando € 50
Camiseta con logo

Invitación á festa de inauguración, agradecémoscho na web, descargas a postal co logo + un par de fancines + unha camiseta co logo do proxecto serigrafiado

> 50 Cofinanceiros
Achegando € 100
Cesta pequena de produtos locais

Invitación á festa de inauguración, agradecémoscho na web, descargas a postal co logo + un par de fancines + camiseta con logo + unha cesta pequena de produtos ecolóxicos plantados e/ou elaborados localmente.

> 30 Cofinanceiros
Achegando € 200
Cesta grande de produtos locais

Invitación á festa de inauguración, agradecémoscho na web, descargas a postal co logo + un par de fancines + camiseta con logo + unha cesta grande de produtos ecolóxicos plantados e/ou elaborados localmente

> 10 Cofinanceiros

Acerca deste Proxecto

Recuperación da antigua escola de Vilar para uso comunitario
Material Mínimo Óptimo
Material para habitabilidade mínima da escola
Chan do primeiro andar: 4200€ Teito: 800€ Chan do baixo: 600€ 8 fiestras (madeira, cristais, ferrollos): 1400€ Cociña de leña:1500€ TOTAL con I.V.E.(21%): 10285€
€ 10.285
Instalación fotovoltaica
Placas 2.050€ Regulador 800€ Batería 3.800€ Inversor 2.300 € TOTAL 8.950€
€ 8.950
Segunda fonte de calor
Estufa de leña: 500€
€ 500
Infraestrutura Mínimo Óptimo
Instalación do baño e fontanería
Sanitarios, grifería e instalación: 500€
€ 500
Tarefa Mínimo Óptimo
Comisión de goteo
Comisión de goteo para o mínimo 4% de 10785
€ 431
Man de obra para a habitabilidade mínima da escola
Construcción e colocación de fiestras 1500€ Chan planta baixa 1000€
€ 2.500
comisión goteo
Comisión de goteo para o óptimo 4% de 11950
€ 478
Total € 11.216 € 23.644
Imprescindíbel
Adicional

Información xeral

A intención é poder contar cun espazo para fins educativos e sociocomunitarios que preste servizo a estas aldeas. Pretendemos levar a cabo a rehabilitación da antiga escola de Vilar, respectando a súa estrutura orixinal e con materiais tradicionais do lugar.

Neste espazo queremos acoller, por unha parte e respondendo ás necesidades concretas da poboación infantil, un espazo educativo para o desenvolvemento nun entorno natural, fomentando e promovendo a autonomía e a participación crítica, nunha relación directa ca natureza, propia e a do entorno. E por outra banda, un espazo para o encontro e o desenvolvemento comunitario no que promover actividades culturais e formativas para as que xa somos adultas pero queremos seguir medrando.

Embarcámonos neste proxecto, en especial, ante a dificultade que supón acceder desde as nosas aldeas a servizos deste tipo, que poderían ser brindados polas institucións: estamos a unha hora promedio de calquera centro educativo, de saúde, biblioteca, etc. Por iso, e ante as nosas necesidades como veciñas, decidimos dar unha resposta a esta carencia.

Por outra banda, o feito de ser este un proxecto comunitario e autoxestionado motívanos a buscar fórmulas de recadación, como a presente, que non xeneren dependencia. Para sacar adiante este proxecto non nos basta cas mans e a motivación das que traballamos nisto, necesitamos a colaboración doutras que nos queiran axudar.

Características básicas

A escola de Vilar é un edificio de case un século, de valor patrimonial e histórico. Nestes momentos, e embora a xente que a habitou foi manténdoa en pé con pequenas melloras, é necesario realizar unha rehabilitación que permita o seu uso.

As reformas a realizar son as seguintes:

  • substituír chans
  • instalar materiais illantes
  • rehabilitar e construír xanelas
  • dotar de instalacións (eléctrica fotovoltaica, fontanería, calefacción de leña e baño)

Motivación e a quen vai dirixido o proxecto

O proxecto vai dirixido a aquelas persoas que comparten as nosas mesmas inquedanzas e problemáticas. Aquelas que coñecen a realidade do rural (en especial en Galicia), aquelas que comparten interese por unha educación baseada no respecto ás persoas e ós seus ritmos, confiando e aprendendo xuntas. Dirixímonos tamén ás que cren no empoderamento das comunidades, como elemento transformador da realidade social.

En fin, dirixímonos a todas as persoas que, por estas ou outras razóns, se senten atraidas a colaborar para que poidamos chegar a inaugurar despois de case un século esta escola.

Obxectivos da campaña de crowdfunding

O obxectivo é poder reunir o diñeiro necesario para levar a cabo a rehabilitación do edificio, que de outra maneira dificilmente poderíamos chegar a conseguir.

As economías das que habitamos estas aldeas son bastante precarias, entre outras razóns polo grado de illamento. Por outro lado, as características comunitarias e autoxestionadas do proxecto lévanos a buscar fórmulas de recadación, como a presente, que non xeneren dependencia.

O diñeiro pedímolo, en primeiro lugar, para a compra de materiais, e se acadásemos a cantidade óptima, para o pago de man de obra especializada e para levar a cabo tarefas máis complexas, como poden ser as instalacións.

O obxectivo inicial é conseguir 11.216€, cos que poderíamos comprar o material para crear un espazo habitable. Se conseguísemos chegar aos 23.644€, poderíamos ter un espazo confortable.

A man de obra porémola as veciñas que estamos vinculadas ó proxecto de forma voluntaria, ademais de todas aquelas que se acheguen a colaborar con nós.

Experiencia previa e equipo

O grupo de persoas que están detrás deste proxecto e conviven no val, parte dunha experiencia comunitaria cunha traxectoria de 40 años, que hoxe se materializa en realidades como a asociación de veciñas, a xestión de montes veciñais en man común ou os traballos comunais. Tamén organizamos encontros en relación coa agroecoloxía, a vida no mundo rural e a educación, ademais de actividades e obradoiros nesta liña.

Un proxecto de características similares ás da Escoliña de Vilar foi o da recuperación da antiga escola de Ernes para uso das veciñas. Supuxo unha aprendizaxe no que ten que ver ca organización grupal, posto que a actividade a desenvolvemos as propias veciñas. Un primeiro equipo con coñecementos de bioconstrución organizaba o traballo e outro equipo máis amplo poñía a forza de traballo. Hoxe en día este edificio está en marcha e ofrece un servizo de gran valor para a comunidade (internet, biblioteca, botiquín, actividades lúdicas e culturais...).

No ámbito concreto deste proxecto, hai grupos de traballo que desenvolven actividades acordadas por todas na asemblea xeral: dirección de obra, traballos de preparación e desescombro, procura de financiamento e difusión.

Compromiso social