Volem dos habitatges socials a La Renegà

Imaxe de cabeceira
Ver vídeo
Financiado o 22 / 07 / 2022
Cofinanciado!
Obtido
€ 28.209
Mínimo
€ 20.000
Óptimo
€ 76.000
172 Cofinanceiros
 • Achegando € 20

  Francina Rusqueta. Del poble de Sant Hilari Sacalm, va ser jutjada per la Inquisició de Barcelona al 1507.

  Vermut inaugural el dia que posarem la primera pedra dels habitatges socials de La Renegà.
  Borsa de tela serigrafiada, que hauràs de venir a recollir per reduir l'impacte ambiental i te la donarem el dia del vermut.
  El teu nom a la web. Deixarem un espai a la web on apareguin el nom de les persones i col·lectius.

  Ens plantegem la mateixa recompensa per a totes les aportacions. Creiem que cadascuna aporta el que pot i ho valorem com el mateix esforç, la mateixa voluntat i il·lusió per donar suport al projecte, independentment de la quantitat que s'aporti. Volem que totes tinguem els mateixos beneficis i recompenses.
  “Amb aquesta aportació de 20€ et podràs desgravar fins al 80% en la teva Declaració de la renda 2022!
  Más info aquí : https://www.goteo.org/calculadora-fiscal

  > 42 Cofinanceiros
 • Achegando € 50

  Les Agudes, Espai d'aplec diabòlic al Montseny

  Vermut inaugural el dia que posarem la primera pedra dels habitatges socials de La Renegà.
  Bolsa de tela serigrafiada, que hauràs de venir a recollir per reduir l'impacte ambiental i te la donarem el dia del vermut.
  El teu nom a la web. Deixarem un espai a la web on apareguin el nom de les persones i col·lectius.

  Ens plantegem la mateixa recompensa per a totes les aportacions. Creiem que cadascuna aporta el que pot i ho valorem com el mateix esforç, la mateixa voluntat i il·lusió per donar suport al projecte, independentment de la quantitat que s'aporti. Volem que totes tinguem els mateixos beneficis i recompenses.

  “Amb aquesta aportació de 50€ et podràs desgravar fins al 80% en la teva Declaració de la renda 2022!
  Más info aquí : https://www.goteo.org/calculadora-fiscal

  > 36 Cofinanceiros
 • Achegando € 100

  El Montnegre, Espai d'aplec diabòlic al Montseny

  Vermut inaugural el dia que posarem la primera pedra dels habitatges socials de La Renegà.
  Bolsa de tela serigrafiada, que hauràs de venir a recollir per reduir l'impacte ambiental i te la donarem el dia del vermut.
  El teu nom a la web. Deixarem un espai a la web on apareguin el nom de les persones i col·lectius.

  Ens plantegem la mateixa recompensa per a totes les aportacions. Creiem que cadascuna aporta el que pot i ho valorem com el mateix esforç, la mateixa voluntat i il·lusió per donar suport al projecte, independentment de la quantitat que s'aporti. Volem que totes tinguem els mateixos beneficis i recompenses.

  “Amb aquesta aportació de 100€ et podràs desgravar fins al 80% en la teva Declaració de la renda 2022!
  Más info aquí : https://www.goteo.org/calculadora-fiscal

  > 14 Cofinanceiros
 • Achegando € 150

  Margarida Font, del poble del Montseny va ser jutjada i va morir a la forca.

  Vermut inaugural el dia que posarem la primera pedra dels habitatges socials de La Renegà.
  Bolsa de tela serigrafiada, que hauràs de venir a recollir per reduir l'impacte ambiental i te la donarem el dia del vermut.
  El teu nom a la web. Deixarem un espai a la web on apareguin el nom de les persones i col·lectius.

  Ens plantegem la mateixa recompensa per a totes les aportacions. Creiem que cadascuna aporta el que pot i ho valorem com el mateix esforç, la mateixa voluntat i il·lusió per donar suport al projecte, independentment de la quantitat que s'aporti. Volem que totes tinguem els mateixos beneficis i recompenses.

  “Amb aquesta aportació de 150€ et podràs desgravar fins al 80% en la teva Declaració de la renda 2022!
  Más info aquí : https://www.goteo.org/calculadora-fiscal

  > 16 Cofinanceiros
 • Achegando € 300

  Na Peyrona, una dona forastera resident a Centelles, va ser jutjada en aquesta localitat el 1619. Va morir a la presó

  Vermut inaugural el dia que posarem la primera pedra dels habitatges socials de La Renegà.
  Bolsa de tela serigrafiada, que hauràs de venir a recollir per reduir l'impacte ambiental i te la donarem el dia del vermut.
  El teu nom a la web. Deixarem un espai a la web on apareguin el nom de les persones i col·lectius.

  Ens plantegem la mateixa recompensa per a totes les aportacions. Creiem que cadascuna aporta el que pot i ho valorem com el mateix esforç, la mateixa voluntat i il·lusió per donar suport al projecte, independentment de la quantitat que s'aporti. Volem que totes tinguem els mateixos beneficis i recompenses.

  “Amb aquesta aportació de 300€ et podràs desgravar fins al 80% en la teva Declaració de la renda 2022!
  Más info aquí : https://www.goteo.org/calculadora-fiscal

  > 04 Cofinanceiros
 • Achegando € 500

  Pla de l’Adrobau Espai d'aplec diabòlic al Montseny

  Vermut inaugural el dia que posarem la primera pedra dels habitatges socials de La Renegà.
  Borsa de tela serigrafiada, que hauràs de venir a recollir per reduir l'impacte ambiental i te la donarem el dia del vermut.
  El teu nom a la web. Deixarem un espai a la web on apareguin el nom de les persones i col·lectius.

  Ens plantegem la mateixa recompensa per a totes les aportacions. Creiem que cadascuna aporta el que pot i ho valorem com el mateix esforç, la mateixa voluntat i il·lusió per donar suport al projecte, independentment de la quantitat que s'aporti. Volem que totes tinguem els mateixos beneficis i recompenses.

  “Amb aquesta aportació de 500€ et podràs desgravar fins al 80% en la teva Declaració de la renda 2022!
  Más info aquí : https://www.goteo.org/calculadora-fiscal

  > 06 Cofinanceiros
 • Achegando € 1.000

  La Morera, espai d'Aplec diabòlic al Montseny

  Vermut inaugural el dia que posarem la primera pedra dels habitatges socials de La Renegà.
  Bolsa de tela serigrafiada, que hauràs de venir a recollir per reduir l'impacte ambiental i te la donarem el dia del vermut.
  El teu nom a la web. Deixarem un espai a la web on apareguin el nom de les persones i col·lectius.

  Ens plantegem la mateixa recompensa per a totes les aportacions. Creiem que cadascuna aporta el que pot i ho valorem com el mateix esforç, la mateixa voluntat i il·lusió per donar suport al projecte, independentment de la quantitat que s'aporti. Volem que totes tinguem els mateixos beneficis i recompenses.

  “Amb aquesta aportació de 1000€ et podràs desgravar fins al 80% en la teva Declaració de la renda 2022!
  Más info aquí : https://www.goteo.org/calculadora-fiscal

  > 02 Cofinanceiros
 • Achegando € 2.500

  Elisabet Beneta 'Bellesa de les aigües' i Elisabet Martina, de Seva, jutjades Seva i el Brull entre el 1618 i el 1620. Van morir a la forca.

  Vermut inaugural el dia que posarem la primera pedra dels habitatges socials de La Renegà.
  Bolsa de tela serigrafiada, que hauràs de venir a recollir per reduir l'impacte ambiental i te la donarem el dia del vermut.
  El teu nom a la web. Deixarem un espai a la web on apareguin el nom de les persones i col·lectius.

  Ens plantegem la mateixa recompensa per a totes les aportacions. Creiem que cadascuna aporta el que pot i ho valorem com el mateix esforç, la mateixa voluntat i il·lusió per donar suport al projecte, independentment de la quantitat que s'aporti. Volem que totes tinguem els mateixos beneficis i recompenses.

  “Amb aquesta aportació de 2500€ et podràs desgravar fins al 80% en la teva Declaració de la renda 2022!
  Más info aquí : https://www.goteo.org/calculadora-fiscal

  > 00 Cofinanceiros

Acerca deste Proxecto

Dos habitatges socials per a dones en contextos de violència a la cooperativa d'habitatge feminista del Baix Montseny

Necesidades Infraestrutura Mínimo Óptimo
PRIMER HABITATGE SOCIAL
Aquesta aportació és la mínima que necessitem aconseguir de capital inicial. Complementarem el que ens manca amb altres formes de finançament per un dels habitatges, com subvencions i aportacions al capital social.
€ 20.000
El que ens manca del pirmer habitatge social i el SEGON HABITATGE SOCIAL
Aquesta aportació és la òptima que necessitem aconseguir de capital incial per poder finançar els dos habitatges socials.
€ 56.000
Total € 20.000 € 76.000
Imprescindíbel
Adicional

Información xeral

La Renegà som una cooperativa d’habitatge feminista impulsat per un col·lectiu de dones que tenim un somni: construir un espai centrat en les cures, alliberat de les dinàmiques d’especulació de l’habitatge i que pugui acollir dones que estiguin en contexos de violència.

Un espai obert a la comunitat local** i a les experiències transformadores del territori.

Un espai d’acollida, capaç d’expressar tots els afectes i fer realitat tots els models de convivència.

Somniar és de franc. Construir el somni costa, costa diners i esforç.

Som dones compromeses i treballem: internament, per cuidar-nos ja des del principi, i externament, per buscar suports institucionals, socials, econòmics... perquè alliberar sòl privat, construir amb criteris de sostenibilitat i oferir acollida a altres dones va més enllà de nosaltres.

Contra els entrebancs que van sorgint, contra el desànim, contra les veus que ens titllen d’utòpiques, continuem creient que és possible construir el nostre projecte i que pot ser el teu: la cooperativa d’habitatge feminista al Baix Montseny amb dos habitatges socials per a dones en contextos de violència.

Características básicas

Renegar vol dir deixar de reconèixer com a nostra idees o institucions religioses, morals o civils des de la la nostra propia veu i manifestant-ho amb actes.

La Renegà és una cooperativa d’habitatge que cus el feminisme, a la necessitat d’un habitatge assequible i no especulatiu d'HPO, a la vida en comunitat i a teixir xarxes i posar les cures al centre. Un projecte que ens faci la vida més fàcil de viure i que entre totes aconseguim fer-la sostenible i vivible malgrat el ferotge context en el que habitem mentre empenyem per transformar una realitat que ens envolta que ens fa cada dia més vulnerables.

Des del feminisme, i des de l’experiència personal que ens impulsa a crear La Renegà, una força fonamental és aquesta sensació de vulnerabilitat social constant. Les dones que impulsem aquesta cooperativa sentim la responsabilitat política i social d’anar més enllà de cobrir les necessitats de les dones que hi viurem, i des del des del suport mutu, i el saber-nos fràgils i vulnerables, volem construir dos habitatges socials destinats a acollir dones en contextos de violencia.

Alliberem terreny privat i especulatiu i HPO i el destinem a dos habitatges socials per a dones en contextros de violencia, ajudant a assegurar la cobertura de les necessitats bàsiques d’allotjament, manutenció i salut de la dona i dels infants i adolescents pal·liant els efectes que la violència viscuda i un marc de desigualtat estructural puguin haver generat sobre l’accés als recursos de les dones i els seus fills i filles.

Volem oferir una comunitat feminista segura i acollidora que afavoreix els processos de recuperació i empoderament per dones en contextos de violència, formada quasi en la seva totalitat per dones, i reforça i ajuda a fer sostenibles aquests processos de transformació i projectes de vida més estable en un entorn de cura mútua i reconeixement i un espai on teixir vincles i poder vincular-se en el futur sense viure-hi després.

Volem un habitatge habitatge feminista que promogui la cohesió social: fugim de conceptes com “receptores d’ajuda”, per parlar d’amigues i veïnes, ique totes siguem una veu en la governança del projecte en un espai de dinamització feminista on crear una comunitat d’aprenentatge i empoderament personal, col·lectiu i comunitari al territori.

Volem ser una Xarxa de Suport mutu: volem recuperar la dimensió relacional i afectiva d'estar bé i posem al centre de la nostra atenció les cures i els afectes, amb una xarxa de cures que s’estengui més enllà La Renegà, una comunitat ampliada on es generin dinàmiques de cooperació i ajuda mútua, més enllà de les sòcies habitants.

Volem que totes les esferes de la nostra vida (productiva + reproductiva + comunitària + íntima) tinguin el mateix valor i això s’ha de traduir en una configuració de l’habitatge i de les relacions on se li doni la mateixa importància a totes les activitats, trobant l’equilibri entre la vida quotidiana i involucrant-nos en les lluites del territori.

I per últim, volem que el cooperativisme d’habitatge sigui més feminista i que aquest model comunitari de cures sigui una realitat a La Renegà i ajudar a que la nostra experiència serveixi per definir models sostenibles en el finançament, en la gestió i en la governança i compartir materials, sabers i experiència viscuda.

Perquè altres col.lectius feministes pugugin impulsar cooperatives com la nostra i perquè La Renegà no és només casa nostra.

2-648.jpg 8-96.jpg

Motivación e a quen vai dirixido o proxecto

Des de l'experiència personal i des del Feminisme que ens impulsa a crear La Renegà hi ha una forta sensació de vulnerabilitat social constant.

D'alguna forma, les dones que creem aquest projecte ens sentim que tenim els privilegis suficients per promoure i finançar un projecte amb tanta complexitat com aquest. I això, a la vegada ens fa connectar amb aquesta idea feminista que o ens salvem totes o no se salva ninguna. I els dos habitatges socials de recuperació per a dones en context de violència respon a aquesta necessitat.

Aquests dos habitatges socials estan pensats per tal que puguin resoldre una necessitat que des dels col·lectius feministes i des dels moviments socials de lluita per l'habitatge han identificat des de fa anys: la major dificultat que moltes dones tenen en l'accés a l'habitatge i en consolidar xarxes de suport al seu voltant donada la situació de precarietat social i econòmica.

Un projecte d'aquestes característiques té la responsabilitat social d'anar més enllà de cobrir les necessitats de les dones que hi viuen, si no també de generar comunitats de suport mutu entre dones amb diferents necessitats i de diferents realitats. Des del suport mutu, i el saber-nos fràgils i vulnerables, i el saber també que hi ha dones més vulnerables que nosaltres generem espais comunitaris que resolen necessitats bàsiques que impulsen la transformació social del territori i de la vida.

El projecte va dirigit a dones que hagin patit algun tipus de violència i que necessiten estar en un espai de recuperació.

3-370.jpg 2-649.jpg

Experiencia previa e equipo

Les sòcies de La Renegà estem treballant plegades des de l'any 2020 quan es va constituir el grup format per les que les que estem construint el projecte. La llavor del somni va nèixer al 2017 en Palautordera on vivíem 3 de les sòcies però també va nèixer en el pensament i cor de cadascuna de les altres sòcies, a Barcelona, a Girona, i arreu de Catalunya.

Rebem el suport de Perviure, una cooperativa especialitzada en acompanyar processos d’habitatge col·lectiu i, l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental i altres organitzacions de l'economia social i solidària que ens fan més fàcill el camí.

Les sòcies som 10 dones** amb models de convivència diferents, som diverses i intergeneracionals**.

Des de principis del 2001 hem estat treballant plegades en assemblees quinzenals, estem en contacte permanentment i estem organitzades per comissions:cures i cohesió, relacions externes, governança i jurídica, econòmica i arquitectura.

Cadascuna de les persones que formem La Renegà venim d'àmbits professionals i personals diferents.D'aquestes vivències diverses surten propostes que van enriquint I fent créixer el somni comú de totes. Som dones amb experiència I trajectòria en l'activisme, en la lluita dels moviments socials I vinculades en diferents organitzacions del territori.

Juntes estem fent front als diferents entrebancs que ens van apareixent, juntes compartim les incerteses i inquietuds que apareixen en projectes com aquest, on l'aposta personal és molt forta i la trajectòria fins que anem a viure juntes és molt llarga.

Tenim ganes, motivació i convicció en l'aposta que estem fent. Perquè sabem que ja no volem viure d'una altra manera.

mirant-planos.jpg xes.jpeg logo-def-1.jpg

Compromiso social

Objetivos de Desarrollo Sostenible

 • Igualdad de género

  Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

 • Energía asequible y no contaminante

  Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos

 • Reducción de la desigualdad

  Reducir la desigualdad en y entre los países

 • Ciudades y comunidades sostenibles

  Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

 • Producción y consumo responsables

  Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

 • Paz, justicia e instituciones sólidas

  Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas

 • Alianzas para lograr los objetivos

  Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible