Parir en libertad: Mi cuerpo, mi parto, mi decisión

Financiado o 27 / 07 / 2019
Cofinanciado!
Obtido
€ 13.702
Mínimo
€ 8.000
Óptimo
€ 14.000
178 Cofinanceiros
Achegando € 20
Postal

Enviarémosvos unha postal por correo. Cunha foto fermosa, unha frase de reafirmación dos
nosos dereitos.
Pon a túa dirección de correo postal xunto coa túa achega para que podamos enviarcha. Os
envíos por correo postal faranse só na península ibérica/a toda España/a nivel nacional e
internacional. As recompensas serán enviadas unha vez finalice o crowdfunding.

> 15 Cofinanceiros
Achegando € 40
Bolsa de tea + Postal

Bolsa negra cos hashtags (#) #O meu corpo, #O meu parto, #A miña decisión
Pon a túa dirección de correo postal xunto coa túa achega para que podamos enviarcha. Os
envíos por correo postal faranse só na península ibérica/a toda España/a nivel nacional e
internacional. As recompensas serán enviadas unha vez finalice o crowdfunding.

> 43 Cofinanceiros
Achegando € 60
Bolsa de tea + Postal + Libro "La sociedad que vaciaba úteros"; de Irene Garzón

Versión dixital do marabilloso libro da nosa compañeira matrona e colaboradora nesta loita.
Moitísimas grazas Irene. Enviaremos o libro por e-mail cunha dedicatoria súa.
Pon a túa dirección de correo postal e e- mail xunto coa túa achega para que podamos
enviarche ambas as recompensas. Os envíos por correo postal faranse só na península
ibérica/a toda España/a nivel nacional e internacional. As recompensas serán enviadas unha
vez finalice o crowdfunding.

> 28 Cofinanceiros

Acerca deste Proxecto

Defensa xurídica e acción social de apoio á embarazada ingresada por orde xudicial en Oviedo o 24/04/2019
Tarefa Mínimo Óptimo
Defensa xurídica e acción social
Este é o custo mínimo para armar unha boa defensa xurídica que defenda este caso concreto e con el, os nosos dereitos no futuro. O diñeiro que se recade, vai estar destinado aos gastos da defensa xurídica. Son gastos de defensa xurídica, por exemplo: os honorarios de procurador, avogado, peritos e tamén as costas do procedemento. Así mesmo, considéranse tamén gastos de defensa xurídica calquera gasto que o preito lles ocasione aos prexudicados ou actores do mesmo.
€ 6.000
Cubrir completamente os gastos legais
Sabemos que os custos mínimos van quedar curtos para a defensa xurídica. O diñeiro que se recade, vai estar destinado aos gastos da defensa xurídica. Son gastos de defensa xurídica, por exemplo: os honorarios de procurador, avogado, peritos e tamén as costas do procedemento. Así mesmo, considéranse tamén gastos de defensa xurídica calquera gasto que o preito lles ocasione aos prexudicados ou actores do mesmo.
€ 6.000
Infraestrutura Mínimo Óptimo
Comisións
Gastos adicionais relacionados coa produción do Crowdfunding a través da plataforma Goteo. org e gastos de comisións bancarias en caso de recadación do óptimo.
€ 600
Material Mínimo Óptimo
Recompensas
Custos reais das recompensas e os seus envíos a quen participe nesta campaña. Aínda non puidemos estimar, porque estamos a lanzar esta campaña con urxencia, os custos reais das recompensas e os seus envíos a quen participe nesta campaña, iremos actualizando nos próximos días cando teña unha forma completamente definida.
€ 1.400
Total € 8.000 € 14.000
Imprescindíbel
Adicional

Información xeral

"A violencia obstétrica só comezará a desaparecer o día en que a policía vaia a buscar á súa casa aos profesionais que a practican e aos responsables que a toleran, no canto de ir buscar ás mulleres que a sofren" David Moreno, Matrona

#noesno #miparto #respeto #mipartomidecisión #violenciaobstétrica

Pode asinar a petición no Change, aquí
E ler máis artigos sobre este tema, aquí


Como sociedade e comunidade queremos defender xuridicamente os dereitos humanos, a liberdade de decisión sobre o noso corpo e a autonomía do paciente (ler máis sobre o caso un pouco máis abaixo). Queremos que esta violación por parte do sistema sanitario e xurídico non se repita nunca máis. Queremos que os nosos dereitos sexan recoñecidos e este caso sente precedente para que nunca volvan ser arrebatados.

Non estamos dispostas a que o sistema siga pensando que pode tomar decisións por nós cando somos persoas adultas e con plenas capacidades, que desexamos por encima de todo o ben para a familia que estamos a xestar.

NOTA DE PRENSA

Por medio de nota alertamos á comunidade internacional da grave violación dos dereitos humanos dunha muller embarazada, estando de parto, en España.

O día 24 de Abril de 2019, en Oviedo, Asturias, unha muller que contratara a unha matrona independente, decidiu ás 42 semanas de xestación aceptar a monitoraxe ofrecida polos hospitais españois cando as mulleres pasan da semana 40.

A pesar de que os monitores non indicaron un risco vital o médico insistiu en intervir.

A muller e a súa parella optaron por dar un paseo para tomar unha decisión, tras o cal volveron á consulta do médico e atopáronse con que a zona estaba pechada ao paso, e fóronse a casa.Alí ela iniciou as contraccións de parto, e 24 horas máis tarde a policía presentouse na súa casa cunha orde xudicial para arrestala e levala ao hospital para sometela a unha indución de parto.

Despois de debater coa policía, a parella someteuse e a muller foi levada ao hospital arrestada e alí deixáronna máis dunha hora en urxencias, algo que consideramos contraditorio á urxencia implícita na orde de arresto.
Despois disto a muller foi trasladada a planta onde continuou de maneira natural coas contraccións e posteriormente ao paritorio. En calquera caso ao día seguinte realizóuselle unha cesárea argumentando “falta de dilatación” algo que para quen é profesional nestas cuestións sabemos que é máis que posible que a falta de dilatación désese pola incrible tensión ao que foi sometida esta nai.

Sentímonos absolutamente indignadas pola maneira tan irrespetuosa na que esta muller, a súa familia e o seu bebé foron tratados.

Non saímos do noso asombro ao saber que unha institución médica en España pode ordenar o arresto dunha muller de parto e atopar a un representante da lei que o secunde e execute.

E é desde esta indignación que creamos unha plataforma internacional e comezamos un movemento en redes sociais coas etiquetas # miparto # mybirth para apoiar a unha muller nun país no que a opción do parto en casa non está aceptada socialmente, nin cuberta pola Seguridade Social e onde a maior parte dos medios de comunicación e a sociedade falaron da noticia desde a perspectiva de que a actuación médica e xudicial foi correcta e cun absoluto desprezo aos dereitos humanos da muller.

A nosa plataforma está composta por profesionais do nacemento, avogadas e tamén usuarias, e en definitiva persoas que cremos que a violación dos dereitos humanos desta muller representa a violación dos dereitos humanos de todas as mulleres.

Algunhas de nós traballamos no 2014 no caso dunha cesárea forzada en Brasil e non podemos crer nin aceptar que procedementos médicos pola forza nos partos seguen ocorrendo.

Cremos firmemente que os dereitos humanos das mulleres no parto deben ser entendidos sen ambigüidades e reclamamos xustiza para esta muller e ao tempo reclamámola para todas as mulleres do mundo.

Contacto: parirenlibertadspain@gmail.com
International contact: jesusaricoy@gmail.com/ daraluzasturias@gmail.com

Características básicas

O obxectivo deste crowdfunding é a defensa xurídica e acción social que este caso necesita, para que defendendo os dereitos deste caso concreto, defendamos os dereitos de todas as persoas embarazadas. Estamos a facer difusión e concienciación social a través da páxina de Facebook, Plataforma Mi Parto / My birth e desde a páxina e canle de Youtube de Dar a Luz en casa, aquí e aquí

Queremos que isto non volva pasar, que o sistema sanitario, e o xudicial, pénseno dúas veces antes de pasar por encima dos nosos dereitos fundamentais.

Motivación e a quen vai dirixido o proxecto

Esta causa é importantísima para a defensa dos dereitos humanos das persoas, e en particular das mulleres. Séguesenos tratando desde o paternalismo e a falsa crenza de que o estado e/ou os servizos sanitarios saben o que é mellor para nós e os nosos bebés más que nós mesmas. As leis están aí, están da nosa parte, e con todo as persoas que se supón deberían cumprilas dóbranas para forzarnos a intervencións coas que non estamos de acordo.

Isto ten que cambiar xa.

Experiencia previa e equipo

Este equipo fórmano un grupo enorme de persoas que nos sentimos ofendidas ante a situación vivida por esta familia. Somos profesionais sanitarios, nais, profesionais de todos os tipos, mulleres, homes... Que nos unimos para que a xustiza defenda a quen realmente hai que defender.

Compromiso social